Kokybė ir atestacija

Darbo sėkmė mus lydi, nes nuolat diegiame naujausius technikos pasiekimus, ypatingą dėmesį skiriame atliekamų darbų kokybei, siekiame užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimus, darbų atitikimą saugai bei darbuotojų profesinei sveikatai.

Bendrovėje nuolat tobulinami ir diegiami šiuolaikiniai vadybos instrumentai, modernizuojamos apskaitos ir verslo valdymo, veiklos vertinimo sistemos. Įmonėje įvesta kokybės valdymo sistema, patvirtinta UAB DET NORSKE VERITAS, kaip atitinkanti standartus ISO 9001:2008; ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Kokybės valdymo sistemos taikymo sritis: Kėlimo įrenginių montavimas ir nuolatinė priežiūra.

Sertifikatai:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Nuo 2002-01-01d. Lietuvoje įsigaliojo Techninis reglamentas „Liftai“ (1995-06-09 direktyva 95/16/EB) ir kartu su juo susiję harmonizuoti standartai „Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės“ LST EN 81-1/2/3+AC:2002 ir kiti. Šiuo metu visų potencialiai pavojingų įrenginių pateikimas į Lietuvos rinką vykdomas laikantis šių normų.

Atestatai:

Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti ir Atestatas elektros įrenginių įrengimui

Kvalifikacijos atestas

Licencijos:

Licencija vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas