ES projektai

UAB „Kauno liftai” veikla: liftų ir kitų kėlimo įrenginių gamyba ir nuolatinė techninė priežiūra bei remontas, įrenginių/įrangos parinkimas, projektavimas, konsultacijų teikimas, pardavimas ir montavimas, liftų dispečerizavimas, liftų renovavimo ir pakeitimo darbai, personalo mokymas. Veiklą pradėjusi daugiau nei prieš keturiasdešimt metų, įmonė šiuo metu yra viena didžiausių liftų organizacijų Lietuvoje. Paslaugos teikiamos valstybinėms įstaigoms, mokymo, gydymo įstaigoms, gamykloms, prekybos tinklams, viešbučiams, gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų statytojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijoms, fiziniams asmenims ir kt. Įmonės specialistų jėgomis, bendradarbiaujant su įvairių sričių žinovais, buvo suprojektuotas modernus ekonomiškas pirmojo lietuviško lifto modelis – KAUNO LIFTAS. Šis gaminys maksimaliai pritaikytas Lietuvoje modernizuojamiems daugiabučiams bei sertifikuotas naudoti Europos Sąjungoje.

Pagrindinė įmonės technologiniuose procesuose naudojama energijos rūšis – elektros energija. Įvertinant 2020 m. atlikto energijos vartojimo įmonėje audito rekomendacijas bei siekiant sumažinti gamybos kaštus ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą, nuspręsta instaliuoti alternatyvų elektros generavimo šaltinį – fotovoltinę 250 kW galios saulės elektrinę. Šiam tikslui UAB „Kauno liftai“ pradeda įgyvendinti projektą Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0022 „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB “Kauno liftai”. Projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ iš Europos regioninės plėtros fondo jo įgyvendinimui skirta 108.212,00 EUR parama.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/atsinaujinanciu-energijos-istekliu-diegimas-uab-kauno-liftai

UAB „Kauno liftai“ įgyvendinamo projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, sumažinti gamybos kaštus, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą, prisidėti prie energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumų Lietuvoje padidinimo bei prie klimato kaitos pasekmių mažinimo.

 

 

Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Projekto tikslas – parengti aukštesnės kompetencijos darbuotojus, mokant juos pagal konkrečiai darbo vietai parengtas neformaliąsias mokymo programas bei įvertinti jų kompetencijas.

Tikimasis, kad konkurencingi žmogiškieji ištekliai suteiks įmonėms galimybę atrasti naujas rinkas, padidinti teikiamų paslaugų ar gaminamų gaminių kokybę, padės išvengti klaidų, uždirbti įmonei didesnį pelną, didinti veiklos efektyvumą, konstruktyviau prisidėti prie sprendimų, užtikrins nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą bei jų profesinį mobilumą.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

Projekto vykdytojas:

UAB „Sistemų registras“

Projekto partneris:

UAB “Kauno liftai”