ES projektai

UAB „Kauno liftai” veikla: liftų ir kitų kėlimo įrenginių gamyba ir nuolatinė techninė priežiūra bei remontas, įrenginių/įrangos parinkimas, projektavimas, konsultacijų teikimas, pardavimas ir montavimas, liftų dispečerizavimas, liftų renovavimo ir pakeitimo darbai, personalo mokymas. Veiklą pradėjusi daugiau nei prieš keturiasdešimt metų, įmonė šiuo metu yra viena didžiausių liftų organizacijų Lietuvoje. Paslaugos teikiamos valstybinėms įstaigoms, mokymo, gydymo įstaigoms, gamykloms, prekybos tinklams, viešbučiams, gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų statytojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijoms, fiziniams asmenims ir kt. Įmonės specialistų jėgomis, bendradarbiaujant su įvairių sričių žinovais, buvo suprojektuotas modernus ekonomiškas pirmojo lietuviško lifto modelis – KAUNO LIFTAS. Šis gaminys maksimaliai pritaikytas Lietuvoje modernizuojamiems daugiabučiams bei sertifikuotas naudoti Europos Sąjungoje.

Pagrindinė įmonės technologiniuose procesuose naudojama energijos rūšis – elektros energija. Įvertinant 2020 m. atlikto energijos vartojimo įmonėje audito rekomendacijas bei siekiant sumažinti gamybos kaštus ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą, nuspręsta instaliuoti alternatyvų elektros generavimo šaltinį – fotovoltinę 250 kW galios saulės elektrinę. Šiam tikslui UAB „Kauno liftai“ pradeda įgyvendinti projektą Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0022 „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Kauno liftai”. Projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ iš Europos regioninės plėtros fondo jo įgyvendinimui skirta 108.212,00 EUR parama.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/atsinaujinanciu-energijos-istekliu-diegimas-uab-kauno-liftai

UAB „Kauno liftai“ įgyvendinamo projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, sumažinti gamybos kaštus, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą, prisidėti prie energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumų Lietuvoje padidinimo bei prie klimato kaitos pasekmių mažinimo.

 

 

Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Projekto tikslas – parengti aukštesnės kompetencijos darbuotojus, mokant juos pagal konkrečiai darbo vietai parengtas neformaliąsias mokymo programas bei įvertinti jų kompetencijas.

Tikimasis, kad konkurencingi žmogiškieji ištekliai suteiks įmonėms galimybę atrasti naujas rinkas, padidinti teikiamų paslaugų ar gaminamų gaminių kokybę, padės išvengti klaidų, uždirbti įmonei didesnį pelną, didinti veiklos efektyvumą, konstruktyviau prisidėti prie sprendimų, užtikrins nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą bei jų profesinį mobilumą.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

Projekto vykdytojas:

UAB „Sistemų registras“

Projekto partneris:

UAB „Kauno liftai”

 

 

UAB „Kauno liftai“ technologinių procesų modernizavimas, diegiant išmanias skaitmenines technologijas

UAB „Kauno liftai“ įgyvendinamo projekto tikslas – įdiegti inovatyvias skaitmenizuotas technologijas ir įrangą, kurių dėka gerėtų įmonės veiklos efektyvumas ir darbo našumas bei prisidėti prie Lietuvos įsipareigojimų pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.
Įgyvendinant projektą bei atsižvelgiant į technologinio audito rekomendacijas, bus įdiegti inovatyvūs skaitmenizuoti technologiniai procesai ir inovatyvi įranga. Diegiamomis kompleksinėmis techninėmis ir programinėmis priemonėmis realizuojami daiktų interneto, sumanios priežiūros ir aptarnavimo sprendiniai, horizontalios integracijos sprendiniai.
Projektas įgyvendinimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo.
Projekto biudžetas: 313 980,00 EUR, iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo skirta 110 493,00 EUR parama.
Projekto įgyvendinimo trukmė: pradžia – 2020 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2023 m. rugpjūčio mėn. Projektas įgyvendinamas be partnerių.
UAB „Kauno liftai“ įkurta 1993-06-21. Įmonės pagrindinė veikla: liftų ir kitų kėlimo įrenginių gamyba ir nuolatinė techninė priežiūra bei remontas, įrenginių/įrangos parinkimas, projektavimas, konsultacijų teikimas, pardavimas ir montavimas, liftų dispečerizavimas, liftų renovavimo ir pakeitimo darbai, personalo mokymas. UAB „Kauno liftai“ šiuo metu yra viena didžiausių liftų ir kitų kėlimo įrenginių gamybos ir priežiūros organizacijų Lietuvoje.
Kontaktiniai duomenys:
Adresas: Taikos per. 110, LT-51159 Kaunas
Tel. +370-37-473917, +370-612-76219
Web: www.kaunoliftai.lt

 

 

UAB „Kauno liftai“ įgyvendina projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1087 „UAB „Kauno liftai“ skaitmeninė klientų savitarnos platforma E-komercija“, kurio tikslas – įdiegus skaitmeninius klientų savitarnos sprendinius, automatizuoti paslaugų pardavimo procesą, pagreitinti prekių pardavimo ciklą, taupyti išteklius, pagerinti klientų aptarnavimo kokybę.

Projekto įgyvendinimo metu planuojami įdiegti įvairių konstrukcijų ir dizainų projektai: keleivinių ir krovininių liftų, eskalatorių montavimo, darbų bei serviso paslaugų užsakymų priėmimai, įrangos, konstrukcijų, dizaino projektų derinimo serviso paslaugų, kainos, užsakymo vykdymo stebėsenos, pristatymo, apmokėjimo ir kt. klientui svarbūs skaitmeniniai savitarnos sprendiniai, kurių šiuo metu įmonė neturi įdiegusi.

Projektui įgyvendinti buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto pavadinimas: „UAB „Kauno liftai“ skaitmeninė klientų savitarnos platforma E-komercija“

Projekto vykdytojas: UAB „Kauno liftai“

Projekto vertė: 66.299,59 Eur

Skirta parama: 49.724,69 Eur

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-02-14.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023-02-17.