Kokybė ir atestacija

Darbo sėkmė mus lydi, nes nuolat diegiame naujausius technikos pasiekimus, ypatingą dėmesį skiriame atliekamų darbų kokybei, siekiame užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimus, darbų atitikimą saugai bei darbuotojų profesinei sveikatai.

Bendrovėje nuolat tobulinami ir diegiami šiuolaikiniai vadybos instrumentai, modernizuojamos apskaitos ir verslo valdymo, veiklos vertinimo sistemos. Įmonėje įvesta kokybės valdymo sistema, patvirtinta UAB DET NORSKE VERITAS, kaip atitinkanti standartus ISO 9001:2008; ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Kokybės valdymo sistemos taikymo sritis: Kėlimo įrenginių montavimas ir nuolatinė priežiūra.

Sertifikatai:  

 ISO 9001:2015

ISO 14001_2015

OSHAS 18001_2007

Nuo 2002-01-01d. Lietuvoje įsigaliojo Techninis reglamentas „Liftai“ (1995-06-09 direktyva 95/16/EB) ir kartu su juo susiję harmonizuoti standartai „Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės“ LST EN 81-1/2/3+AC:2002 ir kiti. Šiuo metu visų potencialiai pavojingų įrenginių pateikimas į Lietuvos rinką vykdomas laikantis šių normų.

Atestatai:   

Atestatas eksploatuoti elektros įrenginius 

Kvalifikacijos atestas

Licencijos: 

Nuolatinė PPĮ priežiūros licencija

Licencija vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas