kauno-liftai-logo
kauno-liftai

Europos standartizacijos komiteto susirinkimai

2016 m. lapkričio 22–25 d. bendrovės darbuotojai dalyvavo 33-jame Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komiteto CEN/TC 10 „Liftai, eskalatoriai ir judamieji takai“ plenariniame susirinkime ir dviejų darbo grupių susirinkimuose. Renginyje dalyvaus atstovai iš Austrijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Norvegijos, Portugalijos, Švedijos, Anglijos, Šveicarijos, Rusijos, Singapūro.

Susirinkimų metu buvo nagrinėjami klausimai, susiję su liftų, eskalatorių ir judamųjų takų sauga, elektromagnetiniu suderinamumu, jų pritaikymu žmonėms, turintiems judėjimo negalią bei svarstomi Europos standartų, skirtų liftams ir keltuvams, eskalatoriams ir judamiesiems takams, nuožulniesiems keltuvams, vėjo turbinų liftams ir kitiems vertikalaus kėlimo įrenginiams, projektai.

CE_1 CE