kauno-liftai-logo
kauno-liftai

Dispečerizacijos darbai

Dispečerizacija tai yra liftų prijungimas prie centrinio dispečerinio pulto su tiesioginio pokalbio tarp keleivio ir dispečerio, lifto distancinio valdymo, kontrolės ir stebėjimo galimybėmis. Šiuo metu visi mūsų aptarnaujamoje zonoje gyvenamųjų namų keleiviniai liftai prijungti prie šios sistemos. Dispečerinės įrangos pultus ir periferinę įrangą projektuojame ir gaminame patys. Mūsų gamybos pultai veikia Lietuvoje, Latvijoje (Rygoje), Kaliningrado srityje. Šiuo metu tobuliausias ir visiškai kompiuterizuotas pulto modelis yra „Kaunas-6″, kurio pagalba priimama po 16 skirtingų signalų iš kiekvieno lifto. Nuo 2000 m. Kauno mieste vyksta gyvenamųjų namų keleivinių liftų, išdirbusių daugiau kaip 25-30 metų modernizacija. Šiai dienai jau yra modernizuota virš 140 liftų. Visiems modernizuojamiems liftams naudojame vakarietiškus saugos mazgus su CE ženklinimu, o visas kitas modernizuojamo lifto detales gaminame Kaune, savo gamybinėje bazėje. UAB ,,Kauno liftai“ sukūrė ir sertifikavo produktą ,,KAUNO LIFTAS“ KL 350 07/1,0, skirtą gyvenamų namų keleivinių liftų modernizacijai. Šiam produktui yra gautas LIFTINSTITUUT (Olandija) EC tipo sertifikatas – NL 05-400-1002-076-01. Produktas visiškai atitinka Europos sąjungos keliamus reikalavimus liftui. 2005m. spalio 04 d. gaminiui „Kauno liftas KL 350 0,71/1,0“ notifikuota įmonė LIFTINSTITUUT (Olandija) suteikė Europos bendrijos lifto tipo atitikties įvertinimą.